Blom søker spesialister innen fjernmåling og bildeanalyse

Vi er en faglig sterk organisasjon med spisskompetanse mot kartproduksjon og analyse. Vår virksomhet er i stadig utvikling og vi tilstreber å ha de beste hjelpemidlene for å effektivisere vårt arbeid. Våre ansatte har fleksitid, har mulighet for trening på arbeidsplassen, samt gode forsikring- og pensjonsordninger. Vi er et godt sammensveiset team lokalisert på Lysaker og i Bergen. Både den erfarne og den nyutdannede blir verdsatt hos oss. Blom bruker en rekke forskjellige datakilder, fra multispektrale satellittbårne kameraer til flybårne LiDAR-sensorer og dronebilder, for å utføre ressurskartlegging og overvåking i stor skala, for skogbruket, for infrastruktur, for naturkartlegging, og for mange andre anvendelser. Analysemetodene er mange og sammensatte, fra høyt spesialiserte statistiske og heuristiske metoder til fleksible maskinlæringsmetoder.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Prosessering, data- og bildeanalyse.
 • Statistisk analyse og klassifisering.
 • Utvikling av nye analyseprodukter.
 • Prosjektledelse og oppfølging av kunder.

KVALIFIKASJONER

 • Utdanning og relevant erfaring fra fagområdet fjernmåling eller geomatikk på M. Sc – nivå eller høyere.
 • Erfaring med håndtering og analyse av en eller flere typer fjernmålingsdata: optiske satellitt-, SAR, laser-, hyperspektrale eller flybildedata.
 • Programmeringskompetanse, gjerne i Python eller R.
 • Gode IT-kunnskaper.
 • Gode samarbeidsevner.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk.

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende.
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert.
 • Ryddighet og evne til å jobbe selvstendig.

VI TILBYR

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Ungt og høykompetent fagmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie.
 • Nye kontorlokaler på Lysaker med svært god offentlig kommunikasjon.
 • God kantine med meget gunstig avtale for de ansatte.

Om arbeidsgiveren

Blom Norway er en ledende leverandør innen innsamling, prosessering og modellering av geografisk informasjon. Vi tilbyr kartproduksjon fra flybilder, terrengmodeller, overflatemodeller, tekniske kart, bestandskart, skogtaksering, kartlegging av flom, skred og ras, ortofoto, 3D-modellering og -visualisering, samt bildedatabaser med skråbilder og gatebilder. Blom besitter unike europeiske databaser med samlinger av kart, bilder og modeller. Blom tilbyr løsninger til kunder innen forvaltning, bedrifter og forbrukermarkedet og lar partnere lage applikasjoner basert på selskapets databaser. Blom utmerker seg ved selskapets produkter, medarbeidernes kompetanse samt selskapets evne til å utvikle nye løsninger. Blom er et heleid datterselskap av Terratec AS.

Nettverk: LinkedIn Twitter

Bli kjent med BLOM NORWAY AS

 

Link til hvordan søke på stillingen her

Annonser