Bergen kommune søker eiendomslandmåler

Gjennom oppmåling, drift og vedlikehold av kommunenes plan og eiendomsregister og kartbaser utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens mål om den kompakte gåbyen. Byggesaker og byplanlegging er også vårt ansvarsområde. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom arealutvikling og politikk. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling. Plan- og bygningsetaten tilhører Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, og vi er 240 medarbeidere fordelt på fem fagavdelinger. Vi holder til i moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Bruns gate.

Kart- og oppmålingsavdelingen består av 44 dyktige og engasjerte medarbeidere med variert utdannelsesbakgrunn innenfor GIS-systemer, plandataforvaltning, kart og matrikkel, oppmåling mm. Avdelingen er inndelt i 4 seksjoner. Denne stillingen er plassert under Seksjon Oppmåling som avholder oppmålingsforretninger etter matrikkelloven og oppgaver innenfor grunnlagsnett. Vi ønsker nå å knytte til oss 1- 2 initiativrike medarbeidere som kan bidra positivt i vårt team. Seksjonen består i dag av 10 personer.

Arbeidsoppgaver
 • Avholde oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
 • Matrikkelføring
 • Foreta målinger innenfor eiendom og grunnlagsnett
 • Veilede publikum i forhold til regelverket rundt matrikkelloven.
Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning på høyskolenivå. Fortrinnsvis på bachelornivå, men relevant erfaring innen fagområdet kan kompensere for manglende bachelornivå-utdanning. Du må minimum ha utdanning og erfaring som kvalifiserer for å bli autorisert eiendomslandmåler innenfor overgangsreglene i matrikkelforskriften, eller allerede være autorisert eiendomslandmåler

 

 • God kjennskap til matrikkelloven, matrikkelforskriften og gjeldende standarder
 • Kjennskap til eierseksjonsloven, plan- og bygningsloven og andre relevante lover.
 • Erfaring fra bruk av GNSS- og TPS-utstyr
 • Erfaring med bruk av aktuell GIS-programvare, fortrinnsvis GisLine
 • Meget gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B
Personlige egenskaper
 • Du må trives med kombinasjonen med feltarbeid og kontorarbeid
 • God fysisk form for å kunne utføre feltarbeidet
 • Du må være serviceinnstilt, strukturert og ha gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra offentlig eller privat virksomhet med tilsvarende oppgaver er en fordel, men nyutdannete er også aktuelle.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-ferdigheter

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innen oppmåling og matrikkelfaget.
 • Uformelt og trivelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Gunstige pensjonsordninger
Annonser