Bærum kommune søker saksbehandlere/ingeniører til et nytt spennende prosjekt innen matrikkel

Tjenestedet Geodata er del av virksomhetsområdet Plan, miljø og kultur (PMK). Geodata skal sørge for god, effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon for offentlige og private kunder, samt bidra til digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester i kommunen. Geodatas oppgaver er samlet i to hovedområder; Oppmåling/matrikkel og Kart/GIS, og omfatter datafangst, eiendomssaker, forvaltning av grunnkart og eiendomsregister, produksjon av temakart og GIS-analyser, applikasjonsforvaltning og digitalisering av tjenester, samt IT-prosjektledelse.

Vi inviterer deg til å ta i bruk din nysgjerrighet og logiske tankegang for å systematisere og strukturere arbeidet rundt kvalitetsheving av bygningsdelen av matrikkelen. Ditt arbeid vil bidra til digitalisering gjennom kvalitetsheving av matrikkelregisteret og realisere muligheter og skape merverdier for Bærum, landets femte største kommune.

Vi ser etter deg som har interesse for eller erfaring og kompetanse innen matrikkel – og eiendomsfaget, eller med erfaring fra tilsvarende oppgaver. Vi ønsker å etablere en prosjektgruppe bestående av erfarne og nyutdannede kandidater. Du må kunne vise til resultater du selv er fornøyd med, og ha et ønske om å bli en positiv ambassadør for virksomhetsområdet.

Avdeling for Geodata søker prosjektmedarbeidere for 2 år med bakgrunn fra matrikkel- og eiendomsfag. Du som prosjektmedarbeider blir en del av et større prosjekt med oppstart 16.08.2021. Hos oss får du være med og bidra til forbedringer og øke kvaliteten av matrikkelregisteret i tett samarbeid med engasjerte kolleger. Du vil få varierte oppgaver med kvalitetsheving innenfor fagfeltet bygningsdelen i matrikkel.

Arbeidsoppgaver
 • Matrikkelføre og kvalitetsheve bygninger i matrikkel
 • Saksbehandle etter matrikkelloven med vedtak i gjeldende lovgrunnlag etter plan – og bygningsloven, eierseksjonsloven med forskrifter m.fl
 • Samarbeide og samhandle med prosjektmedarbeidere og prosjektleder
 • Kommunisere, informere og veilede berørte parter
 • Behandling av saker via saksbehandlingssystem med eksterne og interne parter
 • Som sertifisert matrikkelfører vil det være aktuelt med føring av adresser og eiendommer
Kvalifikasjoner
 • Du har utdanning som bachelor eller master fra høyskole eller universitet, innenfor fagområder som eiendomsfag, jus, geomatikk e.l
 • Søker med lang erfaring innenfor matrikkelføring, vil kunne bli vurdert som kvalifisert søker
 • Nyutdannede oppfordres til å søke
 • Du har kjennskap til matrikkelføring og saksbehandlingssystem
 • Du bør ha jus -og saksbehandlingskompetanse innenfor matrikkelloven, eierseksjonsloven, plan- og bygningsloven med forskrift med mer
 • Du har god IKT-kompetanse innenfor Gis-systemer, matrikkel m.m.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2
Personlige egenskaper
 • Du jobber selvstendig og tar raskt til deg ny kunnskap
 • Du er strukturert og systematisk
 • Du er grundig og nøyaktig
 • Du har stor arbeidskapasitet og leverer innenfor frister
 • Du kommuniserer godt om faglige spørsmål og utfordringer
 • Prosjektgjennomføring er avhengig av at alle bidrar og leverer mot felles måloppnåelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Vi tilbyr et hyggelig arbeidsmiljø og spennende fagområde i stor utvikling
 • Et godt nyansatt-program for prosjektmedarbeidere
 • En arbeidsplass i lyse lokaler sentralt i Sandvika
 • Lønn som prosjektmedarbeider
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

 

 

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Annonser