Bærum kommune søker saksbehandler/ingeniør innen seksjonering og matrikkelføring

Tjenestedet Geodata er del av virksomhetsområdet Plan, miljø og kultur (PMK). Geodata skal sørge for god, effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon for offentlige og private kunder, samt bidra til digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester i kommunen. Geodatas oppgaver er samlet i to hovedområder; Oppmåling/matrikkel og Kart/GIS, og omfatter datafangst, eiendomssaker, forvaltning av grunnkart og eiendomsregister, produksjon av temakart og GIS-analyser, applikasjonsforvaltning og digitalisering av tjenester, samt IT-prosjektledelse.

Avdeling for Geodata søker medarbeider til en stilling med bakgrunn fra seksjonering, – matrikkel- og eiendomsfag. Du vil få hovedansvaret for saksbehandling med vedtak og matrikkelføring innen seksjonering. Du som medarbeider blir en del av et større fagmiljø innenfor matrikkel og geodata. Hos oss får du være med på å bidra og utvikle fagfeltet innen seksjonering i tett samarbeid med engasjerte kolleger.

Seksjonering er et stort og omfattende fagområde, og et godt samarbeid med resten av organisasjonen i Plan, miljø og kultur er viktig.

Vi ser etter deg som har interesse for eller erfaring og kompetanse innen seksjonering, matrikkel – og eiendomsfaget, eller med erfaring fra tilsvarende oppgaver. Vi ser etter deg med erfaring eller som er nyutdannet. Du må kunne vise til resultater du selv er fornøyd med, og ha et ønske om å bli en positiv ambassadør for virksomhetsområdet.

Bærum kommune inviterer deg til å ta i bruk din nysgjerrighet og logiske tankegang for å systematisere og strukturere arbeidet rundt seksjonering og matrikkelføring.  Ditt arbeid vil bidra til god forvalting og realisere muligheter og skape merverdier for Bærum, landets femte største kommune.

Matrikkelen er en av tre basisregistre i Norge. Det ønskes en høy kvalitet på matrikkelen som grunnlag for digitalisering av nye tjenester og beslutningsgrunnlag for politikere, innbyggere og saksbehandlere. Matrikkelen er samfunnsnyttig og skal kommunisere med nasjonale felles komponenter.

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling og vedtak etter eierseksjonsloven med forskrift
 • Saksbehandling og vedtak innen seksjonering, reseksjonering, sletting av seksjoner mm
 • Matrikkelføre etter matrikkelloven med vedtak i gjeldende lovgrunnlag
 • Samarbeide og samhandle med engasjerte medarbeidere
 • Kommunisere, informere og veilede berørte parter
 • Behandling av saker via saksbehandlingssystem
Kvalifikasjoner
 • Du har utdanning som bachelor eller master fra høyskole eller universitet, innenfor fagområder som eiendomsfag, jus, seksjonering, geomatikk e.l
 • Nyutdannede oppfordres til å søke
 • Du bør ha jus- og saksbehandlingskompetanse innenfor matrikkelloven, eierseksjonsloven, plan- og bygningsloven med forskrift med mer
 • Du har god IKT-kompetanse innenfor Gis-systemer
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2
Personlige egenskaper
 • Du jobber selvstendig og tar raskt til deg ny kunnskap
 • Du er strukturert og systematisk
 • Du er grundig og nøyaktig
 • Du har stor arbeidskapasitet og leverer innenfor frister
 • Du kommuniserer godt om faglige spørsmål og utfordringer
 • Du som saksbehandler er fremoverlent og ønsker faglig utvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Et hyggelig arbeidsmiljø og spennende fagmiljø i stadig utvikling
 • Gode utviklingsmuligheter
 • En arbeidsplass i lyse lokaler sentralt i Sandvika
 • Et  godt nyansatt-program
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

 

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

 

 

Annonser