Bærum kommune søker geodataingeniør/overingeniør

Vil du spille en nøkkelrolle i å utvikle kommunens geodatatjenester og drive frem effektivisering med vår stedfestete informasjon og GIS-programvare? Vi inviterer deg til å ta i bruk din teknologiske interesse og dine gode samarbeidsevner til å realisere muligheter og skape mer verdier for Bærum, landets femte største kommune.

Tjenestedet Geodata er del av virksomhetsområdet Plan, miljø og kultur (PMK). Geodata skal sørge for god, effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon for offentlige og private kunder, samt bidra til digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester i kommunen. Geodatas oppgaver er samlet i to hovedområder; Oppmåling/matrikkel og Kart/GIS, og omfatter datafangst, eiendomssaker, forvaltning av grunnkart og eiendomsregister, produksjon av temakart og GIS-analyser, applikasjonsforvaltning og digitalisering av tjenester, samt IT-prosjektledelse.

Vi ser etter deg som har min. 3 års erfaring og kompetanse innen geomatikk, prosjektledelse og gjerne virksomhetsstyring. Du skal fungere som en sentral støtte for tjenesteleder og må ha en genuin interesse for å koordinere, implementere og videreutvikle kommunens geodatatjenester i takt med krav til effektivisering. Du må kunne vise til resultater du selv er fornøyd med, og ha et ønske om å bli en positiv ambassadør for virksomhetsområdet.

Arbeidsoppgaver
 • Sentral faglig ressurs som fungerer som støttespiller for tjenesteleder mht måloppnåelse, strategisk styring og koordinering
 • Bidra til innovasjon og utvikling av tjenestetilbudet
 • Ansvarlig for koordinering mellom tjenestestedet og andre interne og eksterne utviklingsteam og -prosesser
 • Bidra til utvikling av nye prosjekter, aktivt delta, støtte eller lede prosjekter
 • Bidra til å planlegge, følge opp og videreutvikle tjenestene
 • Generelt bidra med faglig kompetanse på kvalitetsledelse og utføre oppgaver i tråd med kommunens verdier og forventninger
 • Bidra til ad-hoc-arbeid og andre oppgaver etter behov
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad eller tilsvarende, fortrinnsvis innenfor geomatikk, men andre utdanninger innen eiendomsfag, teknologi eller lignende kan også være relevante
 • Dokumentert og relevant erfaring fra tilsvarende rolle, prosjektledelse eller teamledelse fra privat og/eller offentlig virksomhet
 • Erfaring med, og oppdatert kunnskap om, prosjektledelse og prosjektgjennomføring, gjerne sertifisering i en eller flere prosjektstyringsmetoder
 • Dokumenterte resultater og lang relevant praksis kan veie opp for manglende formell utdanning
 • Du er god til å formidle muntlig og skriftlig på norsk
Personlige egenskaper

Vi vektlegger sterkt personlig egnethet for stillingen. Vi ser etter deg som:

 • har pågangsmot, gjennomføringsevne og påvirkningskraft
 • har god virksomhetsforståelse og systemforståelse
 • er interessert i teknologi og mulighetene som ligger i teknologiens utvikling
 • har evne til å se helhetsbildet, jobbe analytisk og strukturert til å nå mål og skape resultater
 • har evne til å begeistre, motivere og bygge relasjoner og tillit
Vi tilbyr
 • En viktig stilling for utvikling av tjenesten, som vi tror du vil like godt
 • Spennende karrieremuligheter i en fremoverlent kommune
 • Utfordrende arbeidsoppgaver fra dag én
 • Faglig påfyll og muligheter for kompetanseutviklingsstipend
 • Lønn  som overingeniør avhengig av erfaring og kompetanse. For særskilt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland
Annonser