Kartverket søker avdelingsdirektør IT-utvikling

Vil du lede og utvikle våre store systemer som forvalter samfunnskritiske data?

Kartverket er en spennende og kompleks arbeidsplass. Vi har nasjonalt ansvar for å samle inn, systematisere, forvalte og videreformidle offentlig geografisk informasjon. Vi har ansvar for nasjonalt geodetisk grunnlag, digitale kart, tinglysing i fast eiendom og borett, eiendomsinformasjon (matrikkel og grunnbok), stedsnavn, norske standarder for kart og geografisk informasjon, posisjonstjenester og elektronisk sjøkarttjeneste. Kartverket  er en moderne og effektiv arbeidsplass, der våre ansattes kompetanse er vår viktigste ressurs.

Kartverkets utviklingsavdeling består av 45 motiverte og høyt kompetente medarbeidere, samt et varierende antall innleide konsulenter. Vi utvikler og forvalter alle våre systemer selv. Vi har utviklet en rekke nasjonale løsninger som har høy samfunnsmessig nytteverdi, blant annet elektronisk tinglysing, navigasjonskart til sjøs og endringsløsning for kommunereformen. Vi vektlegger systematisk arbeid med sikker systemarkitektur, samt moderne utviklingsmetodikk og verktøy i arbeidet vårt.

Som leder av avdelingen vil du være en viktig bidragsyter for at Kartverket skal lykkes med utvikling og implementering av gode løsninger for våre samfunnskritiske data. Du vet å skape gode team, motivere dine ansatte og evner å se den enkelte, når tempoet er høyt og tidsfristene er mange.

Avdelingsdirektør IT-utvikling rapporterer til IT-direktør og inngår i direktørens ledergruppe. Stillingen krever sikkerhetsklarering. Vi forutsetter derfor at vi får nødvendige personopplysninger til dette formål.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og organisere arbeidet innen området IT-systemutvikling, herunder avdelingens totale økonomi- og personalansvar
 • Lede og utvikle avdelingen i henhold til mål, strategier og budsjett
 • Ansvarlig for kontinuerlig forbedring av avdelingens arbeidsprosesser
 • Ansvarlig for avdelingens leveranser, brukertilfredshet, kapasitet, kompetanse og skaleringsevne
 • Bidra til utvikling og integrasjon av IT-styringsmodellen, arkitektur og informasjonssikkerhet på tvers av avdelingene i IT
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå, minimum bachelornivå, gjerne innen fagfeltene IT, ledelse, prosjektledelse eller tilsvarende
 • Minimum 3 år i stilling med relevant IT-erfaring
 • Minimum 3 år i stilling med ledererfaring
 • Må ha kunnskap om moderne utviklingsmetodikk
 • Du må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med systemutvikling av store programvaresystemer er en fordel
 • Kjennskap til relevante styringssystemer for kvalitet og sikkerhet er en fordel
Personlige egenskaper
 • Evne til å inspirere og motivere
 • Gode samarbeidsevner og lagspiller
 • Systematisk, analytisk og strukturert i oppgaveløsningen
 • God planleggings- og gjennomføringsevne
 • Utviklingsorientert og endringsdyktig
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt miljø
 • Hovedkontor på Hønefoss – en time fra Oslo – gode bo- og oppvekstforhold og flotte naturområder. Sterk satsing på kultur på Ringerike
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør, kode 1060, fra kr 800 000,- til 850 000,- etter kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Gunstig pensjonsordning og lån gjennom Statens pensjonskasse

Kartverket praktiserer et inkluderende arbeidsliv. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Annonser