Stian Aamot, Kystverket

Stian Aamot

Utdannet ved Universitetet i Bergen – Cand.polit i Informasjonsvitenskap (2004), hvor og geografi og administrasjon- og organisasjonsvitenskap utgjorde en del av fagkretsen. Har arbeidserfaring fra Opera Software samt Kartverket.

Utbredelse og konsekvenser av sjøtrafikk – praktisk bruk av AIS posisjonsdata

Presentasjonen søker å vise bruk av en web-basert GIS løsning som i stor grad baserer seg på open source komponenter til å formidle informasjon og kunnskap om skipstrafikkens konsekvenser i Norge og nordområdene. AIS posisjonsdata danner grunnlaget for dette og fokuset er på trafikkmønster, klima og miljø.

Annonser