Spørreundersøkelser Nasjonal geodatastrategi

Spørreundersøkelser Nasjonal geodatastrategi

GeoForum er ansvarlig for tiltak 25 i handlingsplanen for Nasjonal geodatastrategi. Tiltak 25 skal styrke utdanning(ene) innen geografisk informasjonSom et ledd i arbeidet med tiltaket, har GeoForums faggruppe for forskning og utdanning laget to spørreundersøkelser. 

Den ene undersøkelsen retter seg mot alle som har studert geomatikk på et eller annet nivå de siste tre årene, fra fagskole til phd. Vi er ute etter at flest mulig av dere kan bruke noen minutter på å besvare undersøkelsen. Merk at det er kun kandidater fra studieløp innen geomatikk vi ønsker svar fra – og ikke fra de som har utdanning i tilgrensede fag som eksempelvis geografi. 

Den andre undersøkelsen går til arbeidsgivere i stat, fylker, kommuner og private, som har ansatt geomatikere de siste tre årene. Har de nyutdannede den kompetansen dere trenger – og forventer? 

Alle svarer helt anonymt på begge spørreundersøkelsene. Vi håper at flest mulig har anledning til å svare, og at nyutdannede kan spre undersøkelsen til sine tidligere medstudenter. 

Link til spørreundersøkelse nyutdannede: https://no.surveymonkey.com/r/QSJQKHM 

Link til spørreundersøkelse til arbeidsgivere: https://no.surveymonkey.com/r/WBJ3D7W 

Annonser