Søk stipend!

GeoForum deler hvert år ut inntil kr 50.000,- i stipend til personlige medlemmer.

Les mer om ordningen og søk stipend her

Annonser