Søk stipend

GeoForum deler ut inntil kr 50.000,- i stipend til sine medlemmer i året. Normalt er det tre søknadsfrister: 15. januar, 15. april og 15. september. Apriltildelingen er utsatt, så vårens søknadsfrist er nå 15. mai!

Les mer om stipendordningen og hvordan du søker her:

https://geoforum.no/stipend/

Annonser