Søk stipend!

Søk stipend!

Vi deler hvert år ut inntil kr 50.000 i stipend til våre medlemmer. Søkere kan få stipend til bl.a etter- og videreutdanning, kursavgifter eller utenlandsopphold.

Les mer om ordningen og søk stipend her: http://geoforum.no/stipend/

Annonser