Sluttrapport fra evaluering av matrikkelloven

Sluttrapport fra evaluering av matrikkelloven

Rapporten fra evalueringsarbeidet er overlevert KMD. Evalueringen bygger på innspill fra kommuner, domstoladministrasjon (jordskifterettene), Statskog, NMBU, private firma og andre sentrale aktører.

Rapporten finner dere her:

Krav 20_ evaluering_Matrikkel -revidert rapport

Annonser