Skogbrannene i Sverige

Skogbrannene i Sverige

BILDE: Omfanget av brannene i Hälsingland lagt oppå et kart over Stockholm. 135 kvadratkilometer ble berørt i dette området midt i Sverige. Illustrasjon: Lantmäteriet

Brannen i Hälsingland i juli var den største brannen i moderne svensk historie. Rundt 135 kvadratkilometer ble berørt i dette området midt i Sverige. Etter den rekordtørre sommeren var det branner også i flere områder i Sverige – og tirsdag 24. juli nådde brannene en topp. Da var totalt 1.000 brannmenn satt inn i kampen mot flammene. Verdier for 900 millioner SEK gikk opp i røyk.

Geocelle for sivil operasjon

Omkring 500 personer deltok i slokningsarbeidet i Färila i Hälsingland. 16. juli kom det forespørsel fra Länsstyrelsen om Lantmäteriet kunne bidra med kartkompetanse i arbeidet. Fra 20. juli var både mennesker og utstyr operative og klare til å bidra i kampen mot flammene. Det ble etablert en såkalt geocelle, med eksperter fra Lantmäteriet og materiell fra Försvarsmakten. Geocellen støttet de øvrige involverte med ferske kart og situasjonsbilder over brannområdene.

– Lantmäteriet har erfaring med å jobbe i geoceller, men utelukkende i forsvarssammenheng ved å understøtte Försvarsmakten i utenlandsoperasjoner. Dette var første gang vi bidro i en geocelle for det sivile liv, sier Peter Wengrud, sikkerhetssjef i Lantmäteriet til Posisjon.

Papirkart som gjelder

Omfanget av brannene gjorde at brannmannskap fra både Polen, Frankrike, Finland, Danmark og Norge kom for å bistå sine svenske kolleger. Geocellen produserte omkring 700 ferske papirkart hver dag, hvor det var tegnet inn oppdaterte begrensningslinjer, brannfronter og status for slokningsarbeidet.

– Geocellen fungerte veldig bra, og Lantmäteriets ressurser i denne fikk virkelig se viktigheten av god informasjonsflyt ved slike katastrofer. Slokningsarbeidet var en multinasjonal innsats, og kart er på mange måter et universelt språk, sier Wengrud, og legger til at digitalisering ikke er svaret på alle samfunnsspørsmål.

– Ved slike hendelser er det papirkart som gjelder. Det vi fikk veldig mange tilbakemeldinger på, var viktigheten av at kartene var oppdaterte. For brannmannskapet og hjelpearbeiderne var dette en ny hverdag – og en ny måte å jobbe på. Jeg har hørt at mange brannmenn gikk omveier for å berømme Lantmäteriets medarbeidere for de gode kartene. En av de franske brannmennene sa at de skulle adoptere denne måten å jobbe på hjemme i Frankrike.

Testet ut satellittdata

Før Lantmäteriet kom på banen med oppdaterte kart var det med et visst besvær brannmennene lå på kne og tolket gamle kart, som ikke nødvendigvis var sammenhengende eller i riktig format. Informasjonen i de oppdaterte kartene kom både gjennom tilbakemelding fra brannmenn og øvrige redningsmannskaper, men også fra brannfly og helikopter.

– Vi forsøkte å benytte oss av satellittdata, men på grunn av svært mye røyk i området gjorde det analysearbeidet vanskelig, sier Wengrud, og opplyser at de franske brannmennene på stedet benyttet droner nattestid for å avdekke glør.

Nyttige erfaringer

Lantmäteriets innsats i geocellen ble avsluttet 3. august.

– I tiden vi var til stede i Färila ble brannene ble slukket – men blusset opp igjen. Vi hørte det ble sagt at brannene ikke kom til å gi seg før snøen kom, sier Peter Wengrud. Men de fikk altså kontroll i god tid før vinteren – og Lantmäteriet og de øvrige aktørene i redningsarbeidet gjorde seg mange nyttige erfaringer i løpet av de to ukene de var på plass i Färila.

– For oss var dette veldig nyttig og lærerikt, og vi fikk vist for oss selv og andre at vi besitter viktig kompetanse i organisasjonen vår. Vi har nå i ettertid snakket om muligheten for å utdanne og bemanne flere geoceller, og at de kan inngå i en nasjonal ressurs som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan forvalte. Vi ser i hvert fall frem til å bidra mer i fremtiden og få sendt ut mennesker med kartkompetanse så tidlig som mulig når en hendelse oppstår, sier Peter Wengrud.

P.S: Du vil også få mulighet til å høre mer om skogbrannene den 8. november. Da arrangerer vi «GeoKlar – nasjonal beredskapskonferanse» på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Lantmäteriet stiller med foredrag som handler om hvordan GIS og kart ble brukt i arbeidet!

Annonser