Siri-Linn Ektvedt

21_Siri Linn Ektvedt, Kartverket

Siri-Linn Ektvedt er seksjonsleder i den nyopprettede matrikkelføringsseksjonen i Kartverket, som er en videreføring av pilotprosjektet om matrikkelføring fra 2015-2016. Ektvedt var også prosjektleder for dette pilotprosjektet. Hun har master i Eiendom fra NMBU og har også de siste årene hatt en deltidsstilling som universitetslektor ved Seksjon for eiendom og juss ved NMBU.

Bistand fra Kartverket med matrikkelføringen. Erfaringer og veien videre.

 Positive tilbakemeldinger og behovet for et kvalitetsløft i matrikkelen er bakgrunnen for at Kartverket fra 2017 gir permanent bistand til føring av matrikkelen for kommuner som ønsker det. Pilotprosjektet hadde blant annet som mål å heve kvaliteten på eksisterende eiendomsgrenser og få flere jordskiftesaker ført i matrikkelen.  Prosjektet er over, men arbeidet med å føre kompliserte saker for kommunene fortsetter. Foredraget tar for seg Kartverkets erfaringer, status og veien videre.

Annonser