Siri-Linn Ektvedt, Kartverket

Siri-Linn Ektvedt er prosjektleder for «Prosjekt masterplan matrikkel». Hun har jobbet med matrikkeloppgaver i Kartverket siden 2009. Før hun begynte å jobbe med masterplan matrikkel var hun seksjonsleder for matrikkelføringsseksjonen. Andre tidligere arbeidsoppgaver er blant annet matrikkelføringsprosjektet, matrikkelhjelp og kursholder for Kartverkets kurs i matrikkelføring.

Prosjekt masterplan matrikkel, starten på en kvalitetsstrategi for matrikkelen?

Prosjekt masterplan matrikkel er et treårig prosjekt som startet i  januar 2019. Et av delprosjektene dreier seg om å øke datakvaliteten i matrikkelen. Økt datakvalitet er noe som veldig mange er opptatt av og som mange har meninger om. Økt datakvalitet er blant annet nødvendig for å øke effektiviteten i saksbehandlingen og for å få til flere digitale og automatiserte prosesser. Det er viktig for prosjektet å ha god dialog med kommuner og andre offentlige og private aktører. Hvordan skal vi gå frem for å øke datakvaliteten? En bedre tittel på foredraget ville kanskje vært «Prosjekt masterplan matrikkel – starten på en dugnad for datakvaliteten i matrikkelen?».

Annonser