Silje Paulsen Breckan, Bane NOR

36_Silje Breckan, Bane NOR

Master i Geografi og geoinformatikk fra Københavns Universitet, og arbeider med GIS-analyser i Follobane-prosjektet i Bane NOR.

Støyberegning Follobanen

Boringen av Follobanetunellen mellom Oslo og Ski er i gang, og tunnelboremaskinene skal kjøre under noen tett befolkede områder. Det vil medføre støy for de mest nærliggende bygningene, men omfanget er hittil uvisst. Ved å bruke resultater fra ferske støymålinger kan støyutbredelsen beregnes i GIS, som kombinert med adresser og antall beboere kan benyttes til å varsle naboer og planlegge hotellbestillinger.  I tillegg vil grunnforhold, geologiske svakhetssoner, data om bygningenes konstruksjonsmaterialer og tilbakemeldinger fra naboene kunne påvirke støyprognosene. Det fins ikke mye empiri fra lignende prosjekter, og erfaringene fra dette nabovarslingssystemet vil derfor kunne benyttes til planlegning av andre infrastrukturprosjekter, samt oppmuntre til bruk av GIS til sammenslåing av ulike datatyper til romlig planlegning.

Annonser