Silje Borvik, Bergen kommune

Silje Borvik jobber i seksjon for GIS og plandata i Plan- og Bygningsetaten i Bergen kommune. Hun har jobbet i seksjonen siden 2009, hovedsakelig med føring i planregister og mottak/kontroll av plandata.

Nytt skybasert planregister i Bergen kommune

Bergen kommune samarbeider med Norkart AS om utvikling av et nytt og moderne planregister.  Planregisteret skal tilgjengeliggjøre kommunens totale planportefølje for alle interesserte. Løsningen er responsiv og kan benyttes både på tradisjonelle datamaskiner og på håndholdte enheter (smarttelefon og nettbrett). Planregisteret samspiller med sak/arkiv‐ og plankartbaser gjennom utbredt bruk av integrasjoner. Presentasjonen vil gå nærmere inn på oppbygging av og innhold i det nye planregister.

Annonser