Silje Berger, Kystverket

30_Silje Berger, Kystverket

Silje Berger jobber i Kystverkets Beredskapssenter i seksjon for planlegging og miljø. Kystverket har ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning. Hun jobber blant annet med situasjonsbilde og datainnsamling under statlige oljevernaksjoner og har erfaring med dette fra de siste større skipsulykkene der Kystverket har aksjonert («Full City» og «Godafoss»- havariene).

 Med beina i olja og data på nett

Foredraget handler om hvordan WebGIS benyttes til beslutningsstøtte og som samarbeidsplattform mellom ulike aktører under en oljevernaksjon. Hovedvekt vil være på bruk av mobilapplikasjon for datainnsamling om forurensning i felt.

 

Annonser