Sesjon 1, dag 1: Maskinlæring og KI

Sesjon 1, dag 1: Maskinlæring og KI

Geomatikkdagene er Norges største uavhengige konferanse om teknologi, data og løsninger som bruker geografisk informasjon!

Disiplinene innen geomatikk er avgjørende for arbeid med digitalisering, infrastruktur og bygg i Norge og verden.

På Geomatikkdagene får du se og høre beste praksis, nyttige løsninger og tekniske nyvinninger fra hele bransjen.

 

Geomatikkdagene 2024 (pameldingssystem.no)

Annonser