Sesjon 8, Dag 2: Geomatikk for det grønne skiftet

Sesjon 8, Dag 2: Geomatikk for det grønne skiftet

Annonser