Sesjon 3, Dag 1: Plan – Saksbehandling, områdeutvikling, DOK og byggesøknader.

Sesjon 3, Dag 1: Plan – Saksbehandling, områdeutvikling, DOK og byggesøknader.

Annonser