Seminar om organisering av eiendomsoppmåling

Bakgrunn for seminaret er Stortingets bestilling til regjeringen om å utrede hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres. Resultat av regjeringens utredning legges ut på alminnelig høring før sommeren. 

På seminaret blir det innlegg fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om status i utredningsarbeidet. Det blir synspunkter fra representanter fra private bransje, kommunal virksomhet, NITO og Tekna. Det blir også innlegg fra utdanningsinstitusjoner om hvordan de vil møte kravene til videreutdanning for landmålere som trenger autorisasjon. 

Det blir avsatt god tid til spørsmål.

Program

Påmelding

Det er fremdeles mulig å melde seg på.

 

Annonser