Seksjoneringsseminar

Seksjoneringsseminar

Deltakerne ble invitert til å sende inn spørsmål på forhånd som ble besvart under seminaret av Hugo Torgersen, Brauten Eiendom AS. Flere hadde benyttet denne muligheten som har vist seg og være et svært nyttig del av også tidligere seminar innen seksjonering.

Dagen startet med en grundig innledning  til seksjonerings- og reseksjoneringsretten ved Gert-Fredrik Malt.

Vi fulgte en konkret sak fra med utbygging i flere byggetrinn med innlegg  både fra søker og Kartverket. Saken innbefattet også anleggseiendom. Deltakerne fikk et godt innblikk i hvordan søker organiserer en sak i flere byggetrinn med ulike sakstyper for å komme i mål. Kartverket, tinglysningen, presenterte hvordan den ble løst.

Koblingsregelen -krav til dokumentasjon og seksjonering og matrikkel – forhold til ubebygd tilleggsdel var andre tema som ble presentert.

Vi hadde fått med oss gode fagpersoner fra både kommune, Kartverket og privat aktør.

Program 

 

 

Annonser