Seksjoneringskurs

Seksjoneringskurs

Kursene arrangeres i samarbeid med GeoForum Troms og GeoForum Rogaland den 24. og 25. oktober i Tromsø  og den 1. og 2. november på Sola Strand Hotell like ved flyplassen.

Vi er glade for at Christian Fr. Wyller kommer og vil ha innlegg på kursene.  Han var leder av Eierseksjonsutvalget som ble oppnevnt i 2013 og som avga innstilling om revisjon av loven i august 2014 (NOU 2014:6).

Lov om eierseksjoner ble vedtatt av Stortinget 2. juni og sanksjonert av Kongen i statsråd den 16. juni.

Eierseksjonsloven

Kursene er under planlegging, mer informasjon kommer.

Annonser