GeoForum arrangerer seksjoneringskurs

GeoForum arrangerer seksjoneringskurs

Dette er et praktisk rettet kurs som tar for seg erfaringene etter lovendringen 1. januar i år.

Kurset åpner med å gi et situasjonsbilde etter den nye loven med foredrag fra KMD og forfatteren av artikkelen «Nye krav til seksjonering av eiendom» hos DiBK. Etter lunsj fortsetter kurset med fokus på hvordan man håndterer endringene og løser utfordringene den nye loven byr på.

Kursprogrammet er spesielt tilrettelagt for saksbehandlere innen seksjonering, planleggere, utbyggere, eiendomsmeglere og andre rådgivere.

Finanstilsynet har godkjent kurset som etterutdanningskurs for eiendomsmeglere i medhold av forskrift om eiendomsmegling.

Program

Påmelding

Annonser