Scott Beckstrøm, Geodata

18_Scott Beckstrøm, Geodata

Scott jobber som Teknisk rådgiver i Geodata. Siden han startet i 2014 har Scott jobbet mye med web-GIS og har god erfaring med ArcGIS Server, ArcGIS Online/Portal og Geocortex Essentials. Han jobber til daglig med kunder innenfor offentlig forvaltning, retail og transport.

Verdier fra verdensrommet

Copernicus er Europas store satellittbaserte program for miljøovervåkning og samfunnssikkerhet. Gjennom programmet vil vi øke vår forståelse av naturen, detektere klimaforandringer og se detaljerte endringer over tid som angår samfunnskritisk infrastruktur. Copernicus programmet har en lang tidshorisont og leverer allerede data fra flere jordobservasjonssatellitter i Sentinel-programmet. EU med ESA (European Space Agency), vil bygge fem nye satellitter frem mot 2020, og målet er at man alltid skal ha to satellitter av hver type i operativ fase. Dette vil sikre kontinuitet selv ved midlertidig bortfall av en av satellittene. Norsk Romsenter er ansvarlig instans i dette arbeidet for Norge, og de har nå skarpt fokus på at dataene som nå er fritt tilgjengelige skal komme til anvendelse.

Annonser