Satellittdata i krise og beredskap

Satellittdata i krise og beredskap

Workshopen arrangeres på Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap på Heggedal i Asker 25.-27. september. Temaet er «oppdatert situasjonsbilde – operativ bruk av satellittdata i krise og beredskap».

Nye data – nye muligheter 

Mange etater og kommuner har de siste årene fått tilgang til en rekke «nye» data, som laser-data, IR-data og termiske data. I tillegg er satellittdata fra EUs Copernicus-program gjennom Sentinel satellittene nå fritt tilgjengelig for alle, både etater, kommuner, industrien og allmenheten. Det gjelder å få kunnskap til å utnytte disse slik at de kan utnyttes i beredskap og krisesammenheng. Norge har etablert rask tilgang på flere av disse dataene og de er tilgjengelig innen minutter eller timer etter opptak. Dette gir mange nye muligheter. Med denne workshopen ønsker vi å samle alle interesserte som arbeider med beredskap og krisehåndtering, spesielt de som jobber med å fremskaffe og tilgjengeliggjøre geodata og kart i hektiske situasjoner. Gjennom workshopen skal en få kunnskap om henting av data, bearbeiding og konkret bruk i ulike situasjoner. 

Aktuelle tema 

Følgende tema er aktuelle for workshopen, endelig program blir klart i september: 

  • Hvilke nye muligheter åpner seg for beredskap og krisehåndtering sett i lys av den store datastrømmen og programvareutviklingen. 
  • Sanntidskart og oversikter. 
  • Hvordan bruke nye satellittdata for å skaffe seg god oversikt over situasjoner. 
  • Hvordan sette samme ulike data for å sikre en god oversikt og situasjonsforståelse 

På workshopen vil det hovedsakelig være arbeid i grupper med de aktuelle problemstillingene. I tillegg vil det være enkelte foredrag fra ledende ressurspersoner innen de aktuelle temaene. Fagpersoner innen temaene og innen den aktuelle programvaren vil også være tilgjengelige under hele samlingen. Tidligere geoanalyseworkshoper har vist at når fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring jobber med en felles problemstilling, oppstår kreative og gode prosesser som gir stort læringsutbytte for alle. Målgruppen for workshopen er personer som arbeider med operativ GIS-analyse eller som har en stabsfunksjon innen beredskap og kriseledelse. Studenter innen de aktuelle fagområdene er også velkommen. 

Prisen er 3600 NOK, eks. mva., inkl. kost og losji på NUSB. Det kan søkes Norsk Romsenter om dekning av kursavgiften dersom en ikke får dekket dette andre steder og har en god begrunnelse. Søknad sendes til: guro.dahle.strom@spacecentre.no innen 15. september 2017. 

Påmelding: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=DN3E8WUH91C6  innen 15. september 

 

Ta gjerne kontakt med: moen.stein@gmail.com  (tlf  908 24 889) dersom du har spørsmål.

Illustrasjon; Sentinel, ESA / Norsk Romsenter

Annonser