Satellitt og drone mot strandsøppel

Satellitt og drone mot strandsøppel

Til analysen brukes maskinlæringen eCognition for å finne plast og garn på både satellitt- og dronebilder. Akvaplan sammen med stiftelsen SALT gjør feltarbeidet langs strendene i Troms og Finnmark. TerraNor er ansvarlig for eCognition og satellittbildene og bistår med analysen. Norges forskningsråd bistår med prosjektet Malinor, mens Handelens Miljøfond dekker prosjektet DIMARC. I prosjektet DIMARC skal det i tillegg analyseres undervannsbilder tatt med autonome glidere. Det er selvgående farkoster med påmontert kamera som tar løpende bilder om dagen og overfører disse om natten til Akvaplan-niva. Flere hundre tusen bilder vil bli analysert med maskinlæring i eCognition. Les mer hos Akvaplan-niva her

Annonser