Sakspapirer til representantskapsmøtet

Sakspapirer til representantskapsmøtet

GeoForums øverste myndighet er representantskapet som består av GeoForums styre og representanter fra lokalavdelingene.

Link til innkalling, dagorden og øvrige sakspapirer:

http://geoforum.no/representantskapsmotet-2017/

Styrets innstilling til valgkomité (sak 12 f – g-R2017- Valg) er endret den 24. mars.

Annonser