Roy Sjonfjell, Stavanger kommune

Roy Sjonfjell

Roy Sjonfjell er rådgiver ved geodataavdelingen i Stavanger kommune hvor han har jobbet siden 2002. Han er utdannet cand.polit. i 2001 med hovedfag i naturgeografi ved Universitetet i Bergen.

Automatisk produksjon av situasjonskart i Greater Stavanger

14 kommuner i Stavangerregionen har gått sammen om å få utviklet en løsning for å automatisk kunne produsere all nødvendig informasjon for å kunne søke om et tiltak. Resultatet er en webbasert selvbetjeningsløsning som kan benyttes for å bestille situasjonskart for en gitt eiendom. Foredraget vil presentere bakgrunn for og status for løsningen, samt gi en demonstrasjon av denne.

Annonser