Roy Sjonfjell, Stavanger kommune

15_Roy Sjonfjell, Stavanger kommune

Roy Sjonfjell er rådgiver ved geodataavdelingen i Stavanger kommune hvor han har jobbet siden 2002. Han er utdannet cand.polit. i 2001 med hovedfag i naturgeografi ved Universitetet i Bergen.

Prosjekt Åpne data i Stavanger kommune

Som en del av Smartby satsingen har Stavanger kommune jobbet med å tilgjengeliggjøre data for publikum. Det er opprettet en egen portal for distribusjon av data samt arrangert et eget hackaton for å skape gode løsninger basert på data fra offentlig sektor. Foredraget tar for seg litt av arbeidet som er gjort med åpne data i kommunen og hvilke utfordringer man har når man gjør dette.

Annonser