Representantskapsmøtet

Representantskapsmøtet

Representantskapet består av styret og representanter fra lokalavdelingene.

Sakspapirer er lagt ut her

Påmelding for representanter gjøres her

 

Annonser