Representantskapsmøtet

Representantskapsmøtet

Representantskapet består av styret og representanter fra lokalavdelingene.

Sakspapirer legges ut her

Påmelding for representanter gjøres her

 

Annonser