Representantskapet

Representantskapet

Representantskapet er GeoForums høyeste organ og består av representanter fra lokalavdelingene og styret.

Referatet er sent på høring til deltakerne og blir tilgjengelig når det er godkjent.

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt. Det vil si at både styreleder, nestleder og sittende styre fortsetter i 2024 som i 2023.

Saksdokumenter er tilgjengelig her: Representantskapsmøte 2024 | GeoForum

 

 

Annonser