Representantskapsmøte

Representantskapsmøte

Representantskapet er GeoForums høyeste organ og består av representanter fra lokalavdelingene og styret.

Representantskapsmøte finner sted 29. mars på Sundvolden hotel i Kongressal 2 i nærheten av resepsjonen. Representantene og andre tillitsvalgte har fått innkalling.

Saksdokumenter er tilgjengelig her

Møtet er åpent for alle!

 

Annonser