Representantskapmøtet 2020

Sak 3-a R2020 Innkalling til representantskapsmøte 2020

Sak 3-b R2020 Dagsorden representantskapsmøte 2020

Sak 5- R2020 Årsberetning

Sak 6-R2020 Årsregnskap og balanse

Sak 07 a-c -R2020 Forslag til vedtektsendring

Sak 8-R2020 Kontingent for medlemmer og bedriftsmedlemmer fra 2021

Sak 9-R2020 Styrets vedtatte arbeidsprogram

Sak 10-R2020 Styreleders honorar

Sak 11-R2020 Styrets vedtatt budsjett for 2020

Sak 12 -R2020 Valg

Annonser