Rein Anders Apeland, Soolo AS

Rein Apeland jobber som teknisk direktør for nyoppstartede Soolo AS. Soolo AS lager IoT-økosystemer på skreddersøm.

Sauer med IP-adresse og kloakk på Internett

Foredraget introduserer raskt Soolo AS sine pågående prosjekter innenfor IoT-økosystemer og går deretter kort inn på hva IoT er – og enda viktigere hva det ikke er. I hovedsak vil foredraget utfordre fantasien på hva IoT kan bli om man bare tør å tenke utenfor boksen.

Annonser