Protokoll for oppmålingsforretning

Protokoll for oppmålingsforretning

En oppmålingsprotokoll er en beskrivelse og en dokumentasjon av hva som har skjedd på oppmålingsforretningen.
Lov og forskrift stiller krav til hva protokollen skal inneholde. Selve tekstdelen som bl.a. beskriver forretningens gang beskrives på forskjellige måter. Noen skriver protokollen som en historie og skriver alt som skjer, mens andre skriver kort og skjematisk. Begge deler er like riktig så lenge den inneholder krav i lov og forskrift. Hva som kjennetegner en god protokoll var tema på Protokollkurs med 110 deltakere i september.

Foredragene er lagt ut på nettsidene  her

Bilde viser Jan Erik Førde fra Bergen kommune som hadde innlegg om  Bergen kommunes mal til protokoll og landmålerens frie skjønn.

Mer informasjon fra kurset kommer i neste utgave av Posisjon.

 

Annonser