Kommunal geomatikkonferanse

Kommunal geomatikkonferanse

Samspillet mellom plan, bygg og matrikkel er et sentralt tema på konferansen. Konferansen inneholder praktiske, gode eksempler fra kommuner i tillegg til nyheter du bør vite noe om.
Forslaget om oppheving av kommunalt monopol på eiendomsoppmåling skaper engasjement. Det blir innlegg fra flere parter for å belyse ulike synspunkter.

Invitasjon og program

 

Faktura for deltageravgiften har forfall etter 1. januar.

Arrangementet er fulltallig. Det er ledige plasser for dagsbesøk den 1. desember. Ta kontakt med Marianne@geoforum.no

 

 

 

Annonser