Programmet for Stikningskonferansen er klart!

Programmet for Stikningskonferansen er klart!

Stikningskonferansen har de siste årene samlet rundt 200 deltakere, hvor både stikkere, entreprenører, rådgivende ingeniører, byggherrer og leverandører er godt representert.

Neste års konferanse retter fokus mot “dokumentasjon, dataflyt og kontroll”, “monitorering og overvåkning” og “tunnel”. Kartverkets Bjørn Geirr Harsson er årets nøkkeltaler, og moromannen Jonas Rønning sørger for latter og god stemning under middagen.

Program og påmelding

Annonser