Fremdeles ledige plasser

Fremdeles ledige plasser

Målgruppen er planleggere, byggesaksbehandlere, geomatikere og landmålere. Selvbetjening og gode sluttbrukeropplevelser er viktig stikkord for å få til innovasjon og digitalisering. For å oppnå gode resultater kreves samhandling mellom plan, bygg og geodata for å bedre kvaliteten på grunndata. Tema som angår de tre fagområdene blir i plenum, mens det blir egne sesjoner tilrettelagt for plan, matrikkel og byggesak.

Gratisdeltakelse for 20 byggesaksbehandlere og planleggere spesielt. Disse må være medlemmer eller melde seg inn i forbindelse med påmelding til konferansen. Mer informasjon i linken nedenfor.

Link til program og påmelding

Annonser