Posisjon ønsker studentoppgaver

Posisjon ønsker studentoppgaver

Posisjon bringer nyheter fra geomatikkbransjen til våre medlemmer – og redaksjonen ønsker nå i større grad å synliggjøre studenter og gode studentoppgaver. Dersom du skal levere en oppgave i år – eller allerede har levert – er vi svært interessert i at du tar kontakt med oss. Oppgaver som trykkes i Posisjon vil belønnes med kr 2.000,- og gratis medlemskap i GeoForum ut året.

Vi ønsker at dere sender inn en oppsummering av oppgaven på mellom 400 og 800 ord, med problemstilling, metode og resultater, til sverre@geoforum.no. Du må også legge ved bilde av deg selv – og gjerne en illustrasjon fra selve oppgaven. Den teknologiske utviklingen går fort – og vi vil derfor ikke publisere oppgaver som er eldre enn to år.

GeoForum vil vurdere de innsendte forslagene – og ta kontakt med aktuelle bidragsytere.

Annonser