Plenumsforedrag Geomatikkdagene 2019

Temaet for Geomatikkdagene 2019 er “geomatikk til alle”, og vi har sikret oss plenumsforedrag som hver på sin måte understøtter temaet.

02. April

10.15-11.00: Verdensteater – kartenes historie

Menneskene har tegnet kart i mange tusen år. Behovet for å forstå seg selv og sin plass i den store sammenhengen kan ha vært den første motivasjonen. Siden har man i tillegg tegnet kart på grunn av rent praktiske behov, for å gi en oversikt over landeiendommer, planlegge festningsverk, kartlegge et lands infrastruktur eller finne frem på verdenshavene. Thomas Reinertsen Berg, forfatter av «Verdensteater. Kartenes historie» ser i dette foredraget på kart fra helleristninger til satellittbilder.

11.00-11.30: Journalistikk og kartdata hos en allmenkringkaster

Hva er kart i NRK? Få innblikk i hvordan kart kan være alt fra en enkel forklarende illustrasjon – til hele grunnlaget for en journalistisk undersøkelse. Eller hvordan kartdata og kartverktøy spiller en rolle både i kulissene og presentasjonen av NRKs minutt for minutt-eksperimenter. Åpen kildekode-komponenter og åpne data spiller en stor rolle i NRK sin bruk av kart og kartdata. Denne presentasjonen gir et lite innblikk i hvordan NRK bruker ulike verktøy og viser konkrete eksempler på bruk i prosjekter for TV og nett. Harald K. jansson og Øyvind Bye Skille, NRK

11.30-12.00: Hva skjer i Kartverket?

Kartverket er et viktig nav i den geografiske infrastruktur i Norge. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup forteller hva som skjer, og hvorfor, og hva som vil skje fremover – alt i et strategisk perspektiv.

12.15-12.35: GIM, samhandling og maskinell analyse

Når arbeid i modell har blitt så sentralt som det er i dag er det verdt å se mer på dagens GIS-teknologi, som dekker fullverdig 3D i tillegg til tradisjonell 2D, og hvordan denne kan anvendes gjennom webtilgang og tyngre klienter. En Geografisk Informasjonsmodell (GIM) inneholder informasjon på detaljnivå og områdenivå, som fysiske objekter og demografisk informasjon. Vi kan lage altomfattende modeller som er skreddersydd prosjektet man jobber i, og modellene kan brukes gjennom et helt livsløp, fra områdeutforming til forvaltning av veier, bygg og arealer. Dermed er det lagt til rette for å gjøre maskinelle analyser på modellen både i planfasen og bruke kunstig intelligens i utformingen av forslag til bebyggelse. Samhandling utvides til å omfatte mange flere, fra de som besitter den spesielle fagekspertisen til det offentlige publikum, gjennom mange faser. Anders Østmoe, Asplan Viak

03. april

09.00-09.30: Nasjonal geodatastrategi

Statssekretær i KMD Lars Jacob Hiim kommer for å fortelle om nasjonal geodatastrategi, som ble offentliggjort 1. november 2018.

Annonser