Plan, bygg og geodata – Kommunal geomatikkonferanse 2018

Plan, bygg og geodata – Kommunal geomatikkonferanse 2018

Konferansen arrangeres 3.-4. desember på Thon Hotell Arena på Lillestrøm.  I fjor hadde vi tilnærmet rekorddeltakelse. I år kan vi love plass til alle som melder seg på innen påmeldingsfristen. Det er fremdeles ledige plasser.

Konferansen handler om digitale løsninger – innføring i gode prosesser og hva som skal til for å få det til.  Vi vil vise hvilke prosjekter som pågår, hva som er mulig – og mest tid er avsatt til praktisk rettede foredrag for mindre og større kommuner.

Vi har også i år mottatt tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til heving av lokal kompetanse og kan derfor tilby gratis deltakelse til flere personlige medlemmer som deltar på plansesjonen.

De som er trukket ut til gratis deltakelse har fått beskjed om dette.

Fremdeles noen ledige plasser.

Program

Påmelding

Figuren er fra forsiden til masteroppgaven til Andreas P. Lorentzen om hva som må til for å få gode reguleringsplaner i 3D. Ser du nærmere etter er dette et monopolbrett med kjente steder fra Trondheim. Monopolbrettet er jo i seg selv en reguleringsplan, med soner hvor man kan bygge og forskjellige priser på de ulike arealene. Andreas møter du på konferansen.

Annonser