Plan, bygg og geodata – kommunal digital geomatikkonferanse

Plan, bygg og geodata – kommunal digital geomatikkonferanse

Samhandling mellom plan, bygg og geodata er også i år tema for konferansen som naturlig nok gjennomføres digitalt.

Vi setter pris på at kartverksjef Johnny Welle åpner konferansen med sitt innlegg om digitalisering i offentlig sektor. Det blir som vanlig en fellessesjon med emner som omhandler de tre fagområdene. Vi deler oss deretter i to sesjoner, en for plan og bygg , den andre matrikkel med emner som nok interesserer landmålere spesielt.

Program

Påmelding

 

Også i år mottok vi kompetansestilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdeptartementet for å få økt deltakelse blant planleggere og byggesaksbehandlere. Det var gratis deltakeravgift  for de 70 første planleggere og byggesaksbehandlere som meldte seg på.

Deltakeravgift kr 450 for medlemmer og ansatt hos bedriftsmedlemmer, kr 550 for ikke-medlemmer. Kr 450 for planleggere og byggesaksbehandlere som melder seg på plan og bygg sesjonen.

Mer informasjon om gjennomføring på Zoom kommer senere.

 

 

 

Annonser