Plan, bygg og geodata- kommunal geomatikkonferanse

Plan, bygg og geodata- kommunal geomatikkonferanse

Vi ønsker å synliggjøre bredden i konferansen og har endret navn til  Plan, bygg og geodata – kommunal geomatikkonferanse.

Hvordan digitalisering innen vårt fagområde kan gi gevinst for kommuner, hvilke utfordringer som finnes og hvordan få gjennomført digitalisering i hele prosessen fra plan- til matrikkel, er tema for konferansen. Det legges opp til praktiske rettet foredrag ispedd nyheter som deltakerne bør vite noe om.

Det blir egne sesjoner for PLAN og MATRIKKEL begge dagene.

Samhandling for å bedre kvaliteten på matrikkelen samt tingsrett er noen av temaene på matrikkelsesjonen.  Forslag til endringer i matrikkelloven – organisering av eiendomsoppmåling spesielt blir selvsagt også tema på konferansen.

Digital samhandling i planprosessen og den gode planprosessen er navnet på plansesjonene.  Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i planprosessen blir grundig gjennomgått.

Vi har vært så heldige å få midler over Statsbudsjettet til heving av lokal kompetanse innen plan, kart og geodata. Vi har derfor gitt gratis deltakelse på plansesjonen til 15 deltakere.

Program

Påmelding

Konferansen arrangeres på Thon hotel Arena, Lillestrøm 28. – 29. november.  

Det er gledelig mange deltagere i år og overnattingen er fullbooket på Thon Hotel Lillestrøm. Vi har derfor reservert rom på Moxy Oslo X for de som ikke får plass på Thon Hotel. Det blir satt opp 10 minutters transport fra Moxy mellom Thon Hotel. Moxy Oslo X er nyåpnet og Norges første Marriott-hotell.

Annonser