Per Ola Roald, Trondheim kommune

11_Per Ola Roald, Trondheim kommune

Arbeidsoppgaver er innføring av Nasjonal vegdatabank(NVDB) i Trondheim kommune. Bygger opp et vegregister over mengde og tilstanden på vegobjekter i og langs kommunale veger. Sørge for dataflyt fra prosjekter og registrere det som er bygget tidligere. Har tidligere jobbet i Statens vegvesen som NVDB ansvarlig.

NVDB i felt og på kontor

Trondheim kommune har siden oktober 2014 brukt Nasjonal vegdatabank(NVDB) som database for vegobjekter. Vil ta for meg hvordan vi har prioritert, hva som er nødvendig for å lykkes. Vil vise hvilke datafangstmetoder vi har brukt og bruk av felt- og digitale verktøy for å holde NVDB oppdatert.

Annonser