Per Morten Hoff, IKT-Norge

Per Morten Hoff_web

Generalsekretær i IKT-Norge. Hoff har sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg, og har jobbet med en rekke sektorovergripende områder og saker som spenner fra IKT-politikk til offentlige anbud og avtaler. Hoff har vært i IKT-Norge siden 1988, og han har ledet organisasjonen siden 1989.

Per Morten Hoff skal holde key-note foredrag om frislipp av data, verdiskaping og betydning for næringslivet.

Annonser