Per Erik Opseth, Kartverket

Per Erik Opseth

Per Erik er sivilingeniør fra NLH og har vært i Kartverket i 16 år. Nå er han direktør for geodesidivisjonen. Tidligere har han hatt ulike stillinger i Kartverket, Fotonor og Navex.

Det globale skiftet i kart- og GIS-bransjen

FNs generalforsamling har i år vedtatt en resolusjon som skal bidra til å styrke den globale referanserammen – denne referanserammen er grunnlaget for all kartlegging, GPS og klimaovervåking. Norge og Kartverket bidrar sterkt som leder i arbeidsgruppen i FN – men det største norske bidraget er oppgraderingen av det geodetiske jordobservatoriet på Svalbard.  Fra 79 grader nord leder Norge an i en utvikling som vil bety forenkling, effektivisering og økt nøyaktighet i dagens kartgrunnlag. Regionale og nasjonale referanserammer vil snart være historie. Vi snakker om det globale skiftet – på vei mot én global og dynamisk referanseramme – for hele kloden. Hva betyr dette for deg, og for kart og GIS-bransjen.

Annonser