Per Arne Horne, DIBK

Per-Arne Horne startet som direktør for DiBK 1 oktober 2018. Kom fra stilling som avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten Oslo kommune.

Fellestjenester BYGG -regelverkets digitale motorvei

Fellestjenester BYGG er en digital regelverksplattform som kontrollerer og sender inn byggesøknader til riktig kommune. Dermed blir det enklere å levere komplette byggesøknader til kommunen. Fellestjenester BYGG er en verktøykasse for tjenesteleverandører i IKT-bransjen som ønsker å utvikle kommersielle søknadsløsninger for byggesøknader for både profesjonelle aktører og publikum. Ved hjelp av Fellestjenester BYGG vil alle digitale byggesøknader komme til kommunene i et felles format og utseende uavhengig hvilket søknadssystem som er valgt. Fellestjenester BYGG tilbyr automatisk kontroll av en byggesøknad før innsending til kommunen. I tillegg ivaretas digital videreformidling av søknader og videre dialog mellom søkeren og kommunen i forbindelse med behandling av søknaden.

 

Annonser