Paul Chaffey, KMD

1_Paul Chaffey

Paul Chaffey ble utnevnt til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner av Kongen i ekstraordinært statsråd 16. oktober 2013.

Chaffey holder åpningsforedrag 28. mars.

Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Annonser