Pål Herman Sund, Terratec AS

Pål Herman Sund (2)

Pål Herman Sund jobber som prosjektleder i Terratec AS innen landmåling/geodesi og laserskanning. Han er sivilingeniør i Karttekniske Fag fra Norges Landbrukshøgskole i 1994. Har variert erfaring med anvendt geomatikk fra bygg og anlegg, olje og gass, IT/GIS og kart- og oppmålingsbransjen.

Multispektral laser og kartlegging av elv

Terratec AS eier verdens første kommersielt tilgjengelige flybårne multi-spektrale laserskanner, Optech Titan. En av mulighetene dette instrumentet gir er samtidig «sømløs» kartlegging av topografi på land og under vann. I Gudbrandsdalen er det gjentagende problemer med flom og flomskader fra Lågen med sideelver. NVE skal etablere en digital terrengmodell for Lågen med 0.5 meter oppløsning. Terratec AS vant anbudet med å fremstille denne modellen basert på skanning med Optech Titan i kombinasjon med multistråle-ekkolodd der laseren ikke når ned til elvebunn. I presentasjonen ønsker vi å dele informasjon om sensoren, arbeidsflyt og resultater fra dette spesielle prosjektet.

Annonser